ultrakrew

STOWARZYSZENIE ULTRAKREW

Jesteśmy Stowarzyszeniem, którego celem jest promocja krwiodawstwa i aktywności fizycznej. Sport jest dla nas narzędziem w realizacji tego celu.

Co roku organizujemy ogólnopolską kampanię społeczną Ultrakrew, której towarzyszy zbiórka krwi i jej składników na hasło ULTRAKREW na terenie całego kraju.

Do chwili obecnej zrealizowaliśmy 7 edycji zimowych i dwie edycje letnie. Każdej z edycji towarzyszy część sportowa. Zimą jest to pokonanie całej polskiej linii brzegowej Bałtyku (550 km) po plaży, bez względu na pogodę.

Do chwili obecnej (stan na 01.12.2022) zebraliśmy łącznie ponad 3800 litrów krwi, co przekłada się statystycznie na uratowanie zdrowia lub życia ponad 24 tysiącom osób.

Edycjom ogólnopolskim nie towarzyszą żadne zbiórki finansowe, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

CELEM STOWARZYSZENIA ZGODNIE Z STATUTEM JEST:

 1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji oraz profilaktyki zdrowotnej i żywienia,
 2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu oraz mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej,
 3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
 4. Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym turystyki i sportu,
 5. Promowanie i organizacja wolontariatu,
 6. Promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporte Social Responsibility),
 7. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców,
 8. Promowanie samorządów i obszarów na terenie których organizowane będą zawody sportowe i imprezy rekreacyjno-sportowe,
 9. Świadczenie pomocy społecznej.
KONTAKT
ADRES REJESTROWY
 • Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C/8
 • 80-041 Gdańsk
STOWARZYSZENIE ULTRAKREW
 • Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowe
 • KRS: 0000700359
 • REGON: 36857218000000
 • NIP: 5833269214
 • Rok powstania: 2017
 • Organizacja pożytku publicznego: Tak (od roku 2021)
 • Liczba członków: 16